Gå videre...
 • Løjt Senior- og Pensionistforening
  Aktivitet og samvær - Program for sæson 2024
 • Background image
  Fester
  Foredrag
  Udflugter
  Samvær
  Løjt Senior- og Pensionistforening
 • Ture og rejser
 • Background image
  Bliv medlem af
  Løjt Senior- og Pensionistforening


Foreningens formål er at samle pensionister og seniorer i Løjt Sogn for at varetage deres interesser over for myndigheder og institutioner. Foreningsarbejdet skal skabe en indholdsrig og meningsfuld tilværelse for medlemmerne samt fremme samarbejde og sammenhold med alsidige aktiviteter for medlemmerne. Foreningen er neutral i religiøse og politiske forhold.


Forslagskassen - sender dit forslag videre til bestyrelsen

Forslagskasse

Send et forslag til bestyrelsen

Vi hører gerne fra foreningens medlemmer. Hvis du har en god idé eller et forslag, kan du sende det til bestyrelsen ved at bruge vores online forslagskasseStørre arrangementer 2024

  Arrangementerne for august til december 2024Løjt Senior- og Pensionistforening tilbyder forskellige arrangementer gennem hele året.
Det kan være fx. fester, foredrag, udflugter eller virksomhedsbesøg.
På hjemmesiden her kan du se alle arrangementer for 2024
- både de arrangementer vi har afviklet og de planlagte for efteråret 2024.
Desuden har vi faste aktiviteter hver uge eller måned. Dem kan du se ved at klikke her.

Tilmelding til arrangementer

Tilmeld dig med knappen under hvert arrangement
eller ring til Bente Hansen
22 59 24 10 eller mail:OBS: En tilmelding er bindende ved alle arrangementer, hvor der er tilmelding.
Betaling skal ske samtidig med tilmelding.


Betaling

Ture og andet kan betales
på bankkonto 7930-1220921
eller med mobilepay til nr. 85 55 68

Betaling skal ske ved tilmelding til arrangementet. Beløbet kan returneres ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist.

Deltagere i foreningens arrangementer skal være selvhjulpne eller have en hjælper med, som ikke behøver at være medlem af pensionistforeningen, men som skal betale deltagergebyr.

Medlemskontingent for 2024 er kr. 100,- pr. personFørste halvår januar - juni 2024

Arrangementer vi har afviklet i første halvår 2024


Foredrag
Foredrag ved sognepræst Thomas Nedergaard, Aabenraa

Den brogede vej

Torsdag, den 8. februar kl. 19:00

Foredrag ved sognepræst Thomas Nedergaard, Aabenraa, hvor han fortæller om sit alsidige liv. Det foregår i Løjt Forsamlings- og Kulturhus. Der serveres kaffe med kage i pausen.

Pris: kr 65,-
Tilmeldingsfrist: 25. januar 2024.

Min. 40 og max 80 deltagere.

God mad!
Forårsspisning. Musik ved Bo Young

Forårsfest

Lørdag, den 24. februar kl. 12:00

Vi spiser sammen i Løjt Forsamlings- og Kulturhus med en dejlig frokostbuffet fra Ritas køkken.
Underholdningen er med Bo Young, som er Jodle Birges søn. Bo nyder at komme rundt og bringe smil og glæde med sin sang. Han vader ind i folk med træsko på og evnen til at tilpasse sig stedet og publikum er hans helt store styrke.

Pris: kr 325,-
Tilmeldingsfrist: 10. februar 2024.

Min. 40 og max 80 deltagere.

MØDE
Generalforsamling

Generalforsamling
og foredrag med Kurt Leth

Torsdag, den 7. marts kl. 13:30 – ca. kl. 16:00

Dagsgsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet.

Foredrag med Kurt Leth (Kaffe med Kurt), der fortæller om de skæve typer, som er ved at uddø, men som vi elsker at møde. Et foredrag med en masse kærlighed, grin, varme og lidt alvor.
Foredraget afbrydes af kaffepause.
Efter endt foredrag afholder vi vores generalforsamling kl. ca. 15.30.

Tilmelding er nødvendig pga. forplejning - senest 29. februar 2024.

KØR SELV
Kør Selv til Jørn Iversen i Hydevad

Kør selv tur – Hydevad, specielle cykler, køretøjer og andet

Torsdag, den 21. marts kl. 15:00 (hos Jørn Iversen, Hydevadvej 48, Rødekro)

Besøg i firmaet Jørn Iversen i Hydevad.
Vi mødes ved Løjt Forsamlings- og Kulturhus kl. 14.30 og fordeler os i bilerne, så alle kan få kørelejlighed.
Rundvisningen starter i Hydevad kl. 15.00 og vi ser de forskellige muligheder for at komme rundt, hvis/når man får brug for dette.
De, der kører direkte til Hydevad, bedes oplyse dette ved tilmeldingen.
Der serveres kaffe med kage, inden vi returnerer til Løjt.

Betaling ved samkørsel kr. 10
Gratis
Tilmeldingsfrist: 7. marts 2024.

Foredrag
Foredrag

”Livets mål”

Torsdag, den 18. april kl. 19:00

Theresia Treschow-Kühl, sognepræst ved Felsted kirke, foredragsholder og bl.a. kendt fra TV udsendelsen: Årgang 0, holder foredrag i Løjt Forsamlings- og Kulturhus.

Der serveres kaffe med kage i pausen.

Pris: kr 70,-
Tilmeldingsfrist: 4. april 2024.

Min. 40 og max 80 deltagere.

I kirken
Kirken

Pensionistgudstjeneste

Torsdag, den 23. maj kl. 14:00

Løjt Kirke

Vi mødes i Løjt Kirke med efterfølgende hyggeligt samvær og sang i Konfirmandhuset, hvor Menighedsrådet er vært for kaffen.

Gratis
Tilmeldingsfrist: 9. maj 2024.

Max 100 deltagere.

Udflugt
Ditlevsdal Bisonfarm

Sommerudflugt

Torsdag, den 30. maj kl. 9:50 – ca. kl. 17:30

Dagstur til Ditlevsdal Bisonfarm, Morud på Fyn.
Bussen starter i Aabenraa ved Folkehjem kl. 9:50 og fortsætter til Forsamlingshuset i Løjt med afgang kl. 10:00.
Så kører vi direkte til Bisonfarmen, hvor vi starter med at spise frokost i farmens restaurant. Derefter er der guidet tur i åben, men overdækket prærievogn, efterfulgt af besøg i gårdbutikken.
Vi starter hjemad, men holder en kaffepause ved Lillebælt, inden turen går helt hjem.
Entrè, frokost (dog ikke drikkevarer), rundvisning og kaffe er inkluderet i prisen.

Pris: kr 450,-
Tilmeldingsfrist: 16. maj 2024

Min. 30 og max 50 deltagere.

Fest
Midsommer

Midsommerfest

Torsdag, den 20. juni kl. 17:00

Vi mødes i Løjt Forsamlings- og Kulturhus, hvor vi ser frem til en hyggelig sommeraften.
Der serveres helstegt pattegris fra Kalvø Badehotel og underholdningen ligger trygt i hænderne af Doris Sommerlund.

Pris: kr 260,-
Tilmeldingsfrist: 6. juni 2024

Min. 40 og max 80 deltagere.

Tilmelding
Tilmelding via hjemmesiden

Tilmelding

Tilmelding til arrangementer,
sker her på hjemmesiden med knappen 'Tilmeld'
eller til Bente Hansen tlf. 22 59 24 10 eller mail:

Ture og andet kan betales med mobilepay til nr. 85 55 68
eller på bankkonto 7930 -1220921
Andet halvår august - december 2024


Lokalhistorie
Kør-selv
Kør-selv tur til Rundemølle

Løjt Lokalhistoriske Arkiv - Rundemølle

Torsdag 22. august kl. 14:00 - ca. 16:00

Kør-selv tur til Rundemølle. Der arrangeres samkørsel fra Forsamlingshuset kl. 13:45. Pris for samkørsel er pr. person kr. 10.

Der er rundvisning i bygningerne og kaffen kan indtages i haven ved Rundemølle. Man medbringer selv sin kaffe.

Deltagelse er gratis – Pensionistforeningen betaler entreen.
Tilmeldingsfrist (og evt. samkørsel): 15. august

Bustur
Bustur

Bustur til Bindeballe Købmandsgård og Skamlingsbanken

Torsdag 5. september kl. 8:45

På denne bustur kører vi fra Folkehjem kl. 8:45 og Løjt Forsamlingshus kl. 8:55 mod købmandsmuseet Bindeballe Købmandsgård, hvor vi har tid til at se købmandsgården og den gamle station, som ligger nabo til.
Her spiser vi frokost: sandwich og sodavand/øl (inkluderet i prisen).
Herefter kører vi til Skamlingsbanken, hvor der er en guidet rundvisning ude på området, som er lidt kuperet, på ca. 1 km.
Hvis man ikke ønsker at deltage i denne gåtur, kan man besøge museet (egenbetaling) eller se sig omkring på egen hånd. Besøget her varer ca. 1½ time.
Kaffen indtages enten her eller undervejs retur til Løjt.

Pris: kr 350,-
Tilmeldingsfrist: 21. august 2024

Min. 30 og max 50 deltagere.

Kursus
Førstehjælp

Førstehjælpskursus i Forsamlingshuset

Onsdag den 18. og torsdag den 19. september

Vi arrangerer igen i år kursus i førstehjælp og brug af hjertestarter. Vi udbyder 2 ens kursusforløb således:
Onsdag den 18. september kl. 18:00 – 21:00
eller torsdag den 19. september kl. 15:00 – 18:00

Fine gevinster
Lotto

Pensionistlotto kun for vore medlemmer

Torsdag 10. oktober kl. 19:00

Vi mødes i forsamlingshuset til vores populære lotto og amerikansk lotteri med mange flotte gevinster. Dørene åbnes kl. 18:00.

Trafik
Trafik

Temadag i Forsamlingshuset med Sydtrafik og kørelærer Lene Jauert

Onsdag den 13. november kl. 13:30 – 17:30

Sydtrafik informerer om Flextrafik og rejsekort, rejsekort-app, muligheder for personer, der ikke bruger digitale løsninger osv.

Efter kaffen fortæller kørelærer Lene Jauert, Aabenraa. Hun kommer med det seneste omkring færdselsregler og andet aktuelt vedr. færdsel på vejene.

Gratis
Tilmeldingsfrist: 5. november 2024

Julen er nær
Julefrokost

Julefrokost

Torsdag, den 21. november kl. 17:30

Som altid mødes vi i Forsamlingshuset og hygger os med god mad og god musik. Maden er som sidste år fra Strand Cafeen, og Claus Søberg vil sørge for den musikalske julestemning.
Er I flere, der vil sidde samlet, så kontakt Bente Hansen på 2259 2410.

Pris kr. 375 (Incl. 1 genstand).
Tilmeldingsfrist: 10. november 2024

Min. 40 og max 80 deltagere.

Juletur
Schackenborg Slot

Juletur til Schackenborg Slot

Dato afventer

Vi arbejder på at få arrangeret denne juletur sidst i november eller først i december.
Det har desværre ikke været muligt at få den arrangeret pga. manglende oplysninger, inden vi udsender vores program for efteråret.
Vi sender besked til alle, så snart vi har alt på plads.

Advent
Advent

Adventshygge i Konfirmandhuset

Torsdag, den 12. december kl. 14:00

Kaffebord og underholdning i Konfirmandhuset sammen med Menighedsrådet.

Gratis. Tilmelding senest den 30. november.

Max 100 deltagere.Folder med program for efteråret 2024 (PDF)

Ugentlige aktiviteter


Petanque

Tirsdage
Petanque ved Ældrecenteret
Hver tirsdag kl. 9:30 – 12:00

Starter 2/7 2024

Vi mødes på Petanquebanerne ved Ældrecenteret. Kugler kan lånes.

 Aage Hansen, tlf. 60 48 11 20
 Birthe Lauritzen, tlf. 29 13 19 44

Krolf

Mandage
Krolf ved Ældrecenteret
Hver mandag kl. 19:00
Hver onsdag kl. 9:30
Hver onsdag kl. 14:00

Starter 1/7 2024

Vi mødes til Krolf ved Ældrecenteret. Køller og kugler kan lånes. Der er to baner á 12 huller.

 Aage Hansen, tlf. 60 48 11 20
 Halfdan Andersen tlf. 25 53 71 92

Håndarbejdscafè

Mandage
Håndarbejde
Hver mandag kl. 10:00 – 11:30

Starter mandag 5/8 2024 i Krostuen

Vi mødes til Håndarbejdscafé i Krostuen. Der strikkes, sys eller hvad man nu har gang i. Vi hygger, snakker, arbejder og drikker kaffe/te, som kan købes for 5,- kr. pr. gang.

 Clara Kirsch, tlf. 30 25 74 14
 Dorthe Jessen 29 61 97 54

Porcelænsmaling

Tirsdage
Porcelænsmaling
Hver tirsdag kl. 8:30-11:00

Start 6. august 2024.

Vi mødes til Porcelænsmaling i Krostuen. Der er ingen undervisning, men ved fælles hjælp og gode ideer laver vi mange fine ting.

 Alice Olufsen, tlf. 51 76 00 34

Kortspil

Fredage
Kortspil
Hver fredag kl. 13:00 – 17:00

Starter fredag 6/9 2024 i Krostuen

Vi mødes til kortspil i Krostuen. Vi spiller Skat og andre spil. Har du lyst til at spille i fællesskab med andre, så bare kom. Kaffe og andre drikkevarer kan købes.

 Helge Hansen, tlf. 23 42 27 04

IT- undervisning og IT-café

Kursus
IT-cafè
IT-undervisning og IT-café

Der er mulighed for at deltage gratis i dette for alle Aabenraa kommunes borgere i Kirsebærhaven.
Vi henviser til at kontakte Kirsebærhaven i Aabenraa, hvor der er kurser i IT tirsdag og torsdag kl. 10.00 – 12.00 og åben IT-café onsdage kl. 10.00 - 12.00.

Hjemmeside: www.kirsebærcenter.dk

 Kontakt: Finn Hove tlf. 30 86 30 46


Aktiviteter hver måned eller 14 dage


Syng sammen

Ulige uger
Syng sammen
Onsdag i ulige uger kl. 14:00 – 16:00

Starter 14. august 2024 til den 4. december 2024

Vi mødes i Krostuen til Syng Sammen. Deltagerbetaling er 100 kr. for materialer mv. pr. halvår.

 Dorthe Jessen, tlf. 29 61 97 54

Maddag

Hver måned
Vi spiser sammen
Første tirsdag i hver måned, kl. 18:00-21:00.

Sæsonstart: 3. september 2024

Vi mødes til Maddag i forsamlingshuset. Vi er 4 faste hold, som skiftes til at lave almindelig daglig mad.
Vi synger en sang og spiser to retter mad. Derefter spiller nogle kort og terningspil, andre snakker. Der sluttes med kaffe/te og kage samt endnu en sang.
Mad: 75 kr
Der er plads til 40 deltagere. Ved afbud fra en fast deltager, ringes der til én fra ventelisten.

 Birger Thomsen tlf: 28 55 03 25

Pakkelotto

Spil med
Pakkelotto
Første torsdag i hver måned, kl: 14:00 – 16:00

Start: 1. august 2024

Vi mødes til Pakkelotto i Krostuen. Hver deltager medbringer en pakke til en værdi af 30 kr. Vi spiller og drikker kaffe.
6 kort 25,- kr incl. kaffe. Vi har selv kop og kage med

 Dorthe Jessen, tlf: 29 61 97 54

Billard

Ulige uger
Billard
Mandage i ulige uger, kl. 14:30-16:30 og 16:30-18:30

Sæsonstart 12. august 2024

Vi mødes på Løjt Skole i SFO2s lokaler og spiller billard og hygger.

 Birger Thomsen tlf: 28 55 03 25

Læsekreds - både I og II

Hver 6. uge
Vi elsker at læse
Fredage, hver 6. uge, kl. 9:30-11:30

Vi mødes i Krostuen

 Læsekreds I: Kirsten Thomsen tlf: 41 40 79 44

 Læsekreds II: Susanne Lange tlf: 40 64 64 38


Foreningens fotoalbums


2024

24. februar 2024: Forårsfest

Forårsfest i forsamlingshuset

7. marts 2024: Generalforsamling og foredrag med Kurt Leth

Generalforsamling og foredrag med Kurt Leth

18. april 2024: Livets mål

Livets mål - foredag med Theresia Treschow-Kühl


2023

2. februar 2023 Foredrag med Johannes Gjesing

Foredrag med Johannes Gjesing

20. april 2023: Foredrag med Gert Eilreich

Foredrag med Gert Eilreich

3. juni 2023: Løjterlig Lørdag

Løjterlig Lørdag

22. juni 2023: Midsommerfest

Midsommerfest 2023


2022

Midsommerfest 30. 06. 2022

Midsommerfest 2022

Tur til Klægagergaard 25. 08. 2022

Tur til Klægagergaard 2022

Kartoffelmelsfabrikken i Toftlund 21. 09. 2022

Kartoffelmelsfabrikken i Toftlund 2022


2021


2020


2019


Bestyrelsen

Løjt Senior- og Pensionistforening

Formand Ellen Ross Rasmussen

Ellen Ross Rasmussen

Formand

  21 41 16 23

  

 Bente Hansen

Bente Hansen

Næstformand

  22 59 24 10

Kasserer Annie Petterson

Annie Petterson

Kasserer

  22 20 85 81

Ingrid Bruns

Ingrid Bruns

Sekretær

  21 73 74 90

Preben Dideriksen

Preben Dideriksen

Bestyrelsesmedlem

  53 28 65 73

Karl Erik Matthiesen

Karl Erik Matthiesen

Bestyrelsesmedlem

  51 32 29 51

Helga Bollerslev

Helga Bollerslev

Bestyrelsesmedlem

  23 96 40 14

Margrethe Johannsen

Margrethe Johannsen

Suppleant

  22 23 18 07

Knud Lange

Knud Lange

Suppleant

  21 29 73 85


Vedtægter

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen i henhold til vedtægterne, som findes her.

Medlemskab

Alle, der modtager pension eller er fyldt 55 år, kan blive medlemmer.
Kontingent i 2024 er kr. 100,- pr. person

Du kan melde dig ind ved at skrive til:

Støtte til foreningen

Alle personer og virksomheder, der ønsker at støtte foreningen, kan give et bidrag.
Bidragsydere har ikke tale- eller stemmeret og er ikke valgbare på generalforsamlingen.

Kontakt gerne formanden på telefon 21 41 16 23 vedr. bidrag til foreningen.