Løjt Sogns Pensionistforening

Tilmelding til Sensommerudflugt til Klægagergård


Torsdag 9. september 2022. Kl. 7.15-17.00

Jeg/vi ønsker at tilmelde os til Sensommerudflugt til Klægagergård
Jeg/vi er klar over, at prisen er kr. 300,- pr. deltager